Όλα τα ονόματα

Σήμερα  συστάθηκε σε σώμα το ΔΣ που προέκυψε από τις εκλογές της 20ης Μαρτίου με την ακόλουθη σύνθεση:

Γκουλούσης Γρηγόρης                                      Πρόεδρος
Μπροκαλάκης Κωνσταντίνος                           Αντιπρόεδρος
Δρακουλάκη Αικατερίνη                                     Ταμίας
Βλοντάκη Ελένη                                                 Γενική Γραμματέας
Παπαδάκης Γεώργιος                                        Ειδικός Γραμματέας
Μεσαρχάκης Γεώργιος                                      Μέλος ΔΣ
Σταυρουλάκης Ιωάννης                                     Μέλος ΔΣ
Ρηγανάκος Φώτης                                             Μέλος ΔΣ
Ζώης Σταύρος                                                   Μέλος ΔΣ
Παπαδάκης Εμμανουήλ                                    Μέλος ΔΣ
Πατσουράκη Ηλέκτρα                                        Μέλος ΔΣ

 Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook