Την Πέμπτη 2 Μάη  2019 και ώρα 19.00 στο Πολύκεντρο του Δήμου Φαιστού στις Μοίρες.

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Φαιστού σας προσκαλεί στην τακτική εκλογική – απολογιστική γενική συνέλευση των αντιπροσώπων της Ένωσης την Πέμπτη 2 Μάη  2019 και ώρα 19.00 στο Πολύκεντρο του Δήμου Φαιστού στις Μοίρες. 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ
2. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής και διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη:
α) Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
β) Ελεγκτικής Επιτροπής
γ) Εκπροσώπων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και στις Σχολικές Επιτροπές Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου
δ) Αντιπροσώπων για την τριτοβάθμια Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων
Σας ενημερώνουμε ότι για να συμμετέχουν νόμιμα στη συνέλευση οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων, θα πρέπει να είναι εκλεγμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.
Απαιτείται να προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά νομιμοποίησης:
1. Πρακτικό Γ.Σ. & Αρχαιρεσιών του συλλόγου (υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την Εφορευτική Επιτροπή).
Στο πρακτικό θα αναφέρονται ο αριθμός των γονέων που ψήφισαν, απαραίτητα ο αριθμός των μαθητών που εκπροσωπούν (για να διαπιστωθεί ο αριθμός των αντιπροσώπων του συλλόγου, αφού εκλέγεται 1 αντιπρόσωπος ανά 30 μαθητές των οποίων οι γονείς πήραν μέρος στις εκλογές) και τα στοιχεία των αντιπροσώπων με τη σειρά που εκλέχθηκαν.
2. Κατάσταση ψηφισάντων γονέων με το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή τους (υπογεγραμμένη από την Εφορευτική Επιτροπή).
3. Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου για τον αριθμό του συνόλου των μαθητών
Η αντιπροσώπευση είναι δυνατή εάν στις εκλογές ψήφισαν γονείς που εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών του σχολείου (παράδειγμα σε σχολείο το οποίο έχει 210 μαθητές και ψήφισαν 55 γονείς που εκπροσωπούν 72 μαθητές, είναι νόμιμη η εκλογή γιατί εκπροσωπείται το 1/3 του συνόλου των μαθητών του σχολείου).
Για την οικονομική τακτοποίηση ορίστηκε το ποσό των 15,00 € ανά αντιπρόσωπο.
Καλούμε τα ΔΣ των Συλλόγων Γονέων να παραδώσουν τα δικαιολογητικά στην Ένωση μέχρι τις 2 Μάη, ώστε να συνταχθεί το μητρώο των αντιπροσώπων.
Η παράδοση θα γίνεται στα μέλη του ΔΣ 
Χουστουλάκη Γενοβέφα 6970102670
Βασιλάκη Μαρία 6936992453
Κουτσάκη Εμμανουήλ 6974903203
Επίσης μπορούν να σταλούν συνημμένα στο Mail της Ένωσης: [email protected]Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook