Στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου 

Μετά την επιλογή του έργου Oliveclima στα 5 πιο καινοτόμα, εμπνευσμένα και αποτελεσματικά στην κατηγορία «Κλιματική Αλλαγή» σε όλη την Ευρώπη, το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου στα Χανιά συμμετέχει σε μία νέα ερευνητική συνεργασία με τίτλο «FREECLIMB – Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος PRIMA (http://prima-med.org/). 

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνάντηση του τριετούς αυτού έργου, στις 1-2 Απριλίου, στο Μαρόκο. Το FREECLIMB προωθεί την ανάπτυξη έξυπνων και αειφόρων γεωργικών συστημάτων στη Μεσόγειο για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την αύξηση της απόδοσης της γεωργικής παραγωγής. 

Το έργο περιλαμβάνει 15 εταίρους από 9 χώρες της Μεσογείου και 6 διαφορετικές καλλιέργειες (ελιά, αμπέλι, εσπεριδοειδή, ροδακινιά, βερικοκιά και αμυγδαλιά). Ο βασικός στόχος του έργου είναι η διεύρυνση της διαθεσιμότητας γενετικού και βελτιωτικού υλικού και η επαναξιολόγηση τοπικών ποικιλιών ανθεκτικών στα προβλεπόμενα μελλοντικά κλιματικά σενάρια για την περιοχή της Μεσογείου. 

Το έργο θα επικεντρωθεί σε βασικούς ιδεοτύπους που θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους με κύριο στόχο την παροχή μιας σειράς εργαλείων ικανών να επιταχύνουν τη δημιουργία, τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση ανθεκτικών ποικιλιών. 

Για το σκοπό αυτό, το έργο θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

 - χαρακτηρισμός, εκμετάλλευση και επιλογή ποικιλιών προσαρμοσμένων σε μια σειρά αγροοικολογικών συνθηκών και καλλιεργητικών πρακτικών 
- ανάλυση της γενετικής βάσης των χαρακτηριστικών / διαδικασιών που συνδέονται με την αειφορία και την ανθεκτικότητα των φυτών σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και καλλιεργητικών πρακτικών 
- μελέτη του μοριακού, βιοχημικού και φυσιολογικού υποβάθρου υπεύθυνου για την προσαρμογή των φυτών σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και σε βιοτικές/αβιοτικές καταπονήσεις. 
- αύξηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων επιλογής, μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής εργαλείων γονιδιωματικής. 
- μεταφορά των αποτελεσμάτων του προγράμματος μέσω δράσεων κατάρτισης και διάδοσης ειδικότερα στους βελτιωτές (με επίκεντρο τους νέους επιστήμονες), τους φυτωριούχους, τους παραγωγούς και τους ενδιαφερομένους φορείς.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook