Με προϋπολογισμό 294 χιλ. ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διεθνής διαγωνισμός για την πλήρη αποκατάσταση όλων των παιδικών χαρών του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, όπως δημοσιεύθηκε με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 8η Απριλίου 2019 και ώρα 13:00.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 294.077 ευρώ  και υλοποιείται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» με ποσό 201.994,76 ευρώ και από ιδίους πόρους του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου με χρηματοδότηση 92.082 ευρώ.  

Αντικείμενο του διεθνούς διαγωνισμού του Δήμου είναι η προμήθεια και η τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφαλείας σε 7 ήδη υπάρχουσες παιδικές χαρές, σε έναν χώρο παιχνιδιού του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου καθώς και η δημιουργία 2 καινούριων. Επίσης στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται και οι δαπάνες του συνόλου των απαραίτητων εργασιών για την πλήρη εγκατάσταση των δαπέδων και των υπό προμήθεια ειδών, καθώς και όλων των απαιτούμενων εργασιών που προβλέπονται ώστε μετά από την αποπεράτωση αυτών, οι χώροι που φιλοξενούν τις παιδικές χαρές να κρίνονται ασφαλείς και να τηρούν τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Συνοπτικά η προμήθεια, αφορά έναν (1) χώρο παιχνιδιού, δύο (2) καινούριες και επτά (7) υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook