Για την Αθήνα θα αναχωρήσει σήμερα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης προκειμένου να παρευρεθεί ως ομιλητής στο 3ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που διοργανώνει το περιοδικό Economist.

Το θέμα του συνεδρίου είναι «Άτομα με αναπηρία και δικαίωμα στην ένταξη:
Ποιος είναι ο ρόλος των ανθρωποκεντρικών επιχειρήσεων;»

Η ομιλία του Δημάρχου Ρεθύμνης θα επικεντρωθεί στα δεδομένα του Ρεθύμνου κι έχει τον τίτλο: «Προβλήματα και προοπτικές στη διαμόρφωση Πολιτικών Πρόσβασης και Ίσης Μεταχείρισης για τα Άτομα με Αναπηρία του Δήμου Ρεθύμνης».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο Συνέδριο το Ρέθυμνο είναι η μοναδική πόλη που θα κάνει παρουσίαση των δομών και δράσεών της με προβολή διαφανειών όπου εκτός από τις αναπλάσεις και τις δομές που εξυπηρετούν τα Άτομα με Αναπηρία θα προβληθεί το φυσικό και αστικό της περιβάλλον καθώς και οι πολλαπλές δυνατότητές της.