Εκδήλωση με θέμα «Καινοτομία και νησιωτικότητα» οργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου στις 5:30 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Η εκδήλωση έχει στόχο την προώθηση της καινοτομίας μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών με σεβασμό στο περιβάλλον και τον πολιτισμό ώστε να αναπτυχθεί σε διεθνή πόλο έρευνας και καινοτομίας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Υπενθυμίζετε ότι στις αρχές του 2011 η Περιφέρεια Κρήτης δημιούργησε το «Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Κρήτης», ένα όργανο που στηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου για την καινοτομία και λειτουργεί σαν «δεξαμενή σκέψης» για το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η δράση εντάσσεται στις εκδηλώσεις που οργανώνονται από τις Περιφέρειες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία της Επιτροπής των Περιφερειών «Η Ευρώπη στην Περιφέρεια μου» στα πλαίσια των «Open Days 2011».