Συμμετοχή στην παραδοσιακή  εμποροπανήγυρη που διεξάγεται την Μεγάλη Παρασκευή (26-04-2019), στην Τοπική Κοινότητα Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά.

Ο Δήμος Πλατανιά καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλλουν αιτήσεις έως την Παρασκευή 19-04-2019 στο  Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών, ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής. 

Οι προς χρήση χώροι της εμποροπανήγυρης φαίνονται στο διάγραμμα που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και θα είναι αναρτημένο στο παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά (www.platanias.gr).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

1. Οι κάτοχοι βεβαιώσεων δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.
2. Επαγγελματίες οι οποίοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
3. Πωλητές λαϊκών αγορών με αντικείμενο πώλησης βιομηχανικών ειδών
4. Παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα.
5. Αδειούχοι πλανοδίου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα του Κανονισμού λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης.
6. Αδειούχοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο (Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία)

Η αίτηση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986 και άρθρο 3 Ν. 2690/1999) θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτ/φο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή το διαβατήριο κατά περίπτωση.
2. Αδεία διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
3. Πιστοποιητικό υγείας (εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων)
4. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.
5. Άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
6. Πιστοποιητικό κατοχής ζώων που προορίζονται για μεταβίβαση οι κτηνοτρόφοι.
7. Δημοτική ενημερότητα (περί μη οφειλής στο Δήμο).
8. Παράβολο υπέρ του Δήμου για κάθε αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη

Την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή με φαξ. Στη συνέχεια θα εκδίδονται οι άδειες συμμετοχής που ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση.

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 
Δημοτικό Κατ/μα Βουκολιών:  τηλ: 28243-40011 , 28243-40010 ΦΑΞ: 2824340020  
 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook