Το ΙΤΕ φιλοξενεί τη φετινή συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής Υποθαλάσσιου Θορύβου – Συμβούλου της ΕΕ για τη Θαλάσσια Στρατηγική

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), θα φιλοξενήσει από 9-11 Απριλίου 2019 την 13η τακτική συνάντηση και την ειδική συνάντηση εργασίας της Τεχνικής Επιτροπής Υποθαλάσσιου Θορύβου (Technical Group on Underwater Noise - TG Noise),  η οποία εκτελεί χρέη συμβούλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα υποθαλάσσιου θορύβου σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο της Ε.Ε. για τη Θαλάσσια Στρατηγική (Marine Strategy Framework Directive - MSFD). 

Η ελαχιστοποίηση του υποθαλάσσιου θορύβου που προέρχεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς και οι επιπτώσεις του σε θαλάσσιους οργανισμούς που χρησιμοποιούν τον ήχο και συνεπώς επηρεάζονται από τον θόρυβο, είναι βασικό μέλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της στρατηγικής της για το θαλάσσιο περιβάλλον. Η Τεχνική Επιτροπή Υποθαλάσσιου Θορύβου προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κριτήρια και τους δείκτες που είναι απαραίτητοι για την παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε σχέση με τον ανθρωπογενή θόρυβο. Στη συνάντηση του Ηρακλείου θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, και η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί ως προς τον καθορισμό των ορίων που θα πρέπει να θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα επίπεδα υποθαλάσσιου θορύβου που θεωρούνται ανεκτά από περιβαλλοντικής απόψεως. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια εποχή που εντείνονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες στη θάλασσα που σχετίζονται τόσο με τη ναυσιπλοΐα όσο και με την έρευνα και την αξιοποίηση υδρογονανθράκων που βρίσκονται στο θαλάσσιο βυθό.

Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του Προγράμματος Παρακολούθησης της ανωτέρω Οδηγίας για την Ελλάδα σχετικά με τον υποθαλάσσιο θόρυβο είναι το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., το οποίο έχει συνάψει σύμβαση-πλαίσιο συνεργασίας για το σκοπό αυτό με την Ομάδα Κυματικής Διάδοσης του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ.  Οι δύο φορείς συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια σε θέματα που αφορούν στον υποθαλάσσιο θόρυβο, συμμετέχοντας σε σχετικά Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στη μοντελοποίηση, καταγραφή και ανάλυση του υποθαλάσσιου θορύβου.

Στη συνάντηση του Ηρακλείου θα συμμετάσχουν από Ελληνικής πλευράς, εκ μέρους του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ο Δρ. Αριστείδης Προσπαθόπουλος, εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Τεχνική Επιτροπή Υποθαλάσσιου Θορύβου, και ως προσκεκλημένοι οι εξής: ο κ. Σπύρος Σπίνος εκ μέρους της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, καθώς και ο καθ. Μιχάλης Ταρουδάκης, ο Δρ. Μανόλης Σκαρσουλής, ο Δρ. Παναγιώτης Παπαδάκης και ο κ. Γιώργος Πιπεράκης, από την Ομάδα Κυματικής Διάδοσης του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ.

 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook