Εγκρίθηκε η πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών επικουρικού προσωπικού για δύο χρόνια, που θα στελεχώσουν διάφορα νοσηλευτικά τμήματα του ΠαΓΝΗ. Αντίστοιχη έγκριση πρόσληψης για νοσηλευτικό προσωπικό, είχε δοθεί και στο Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», πριν από λίγες ημέρες.

Το σύνολο του επικουρικού προσωπικού που προσλήφθηκε με διαδικασίες ΑΣΕΠ και το οποίο ενίσχυσε και ενισχύει τα δυο νοσοκομεία ΠαΓΝΗ και Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», ανέρχεται στα εκατό (100) άτομα από την αρχή του έτους

Οι πιστώσεις προέρχονται από τον προϋπολογισμό του ΠαΓΝΗ, μετά από εξοικονόμηση πόρων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας.

Παράλληλα, έχουν προκηρυχθεί συνολικά και για τα δυο νοσοκομεία, σαράντα έξι (46) θέσεις μόνιμου, λοιπού προσωπικού και έχουν ζητηθεί είκοσι έξι (26) μόνιμες θέσεις ιατρικού προσωπικού, οι οποίες αναμένεται να προκηρυχθούν εντός των επόμενων ημερών.

Η Διοίκηση του Πα.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», σύμφωνα με τον προγραμματισμό της, στο πλαίσιο του ν.4590/2019 για τετραετή προγραμματισμό, σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Υπουργείου,  έχει σαν στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook