Τα έργα ξεπερνούν το 1,4 εκατ. ευρώ σε προϋπολογισμό

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει  ότι  το προηγούμενο διάστημα , στα γραφεία του Δήμου στο Γεράνι, πραγματοποιήθηκαν οι υπογραφές συμβάσεων των παρακάτω έργων μεταξύ του Δημάρχου κ. Ιωάννη Μαλανδράκη με τους ανάδοχους των έργων :

«Αποκατάσταση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 11ης Φεβρουαρίου 2017 της ΣΑΕ 571 με ενάριθμο 2014ΣΕ57100004» προϋπολογισμού μελέτης: 600.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.

Η πίστωση προέρχεται από το Υπουργείο Υποδομών σε βάρος προϋπολογισμού του ενάριθμου του έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑE 571 του ΠΔΕ και βαρύνει τον κωδικό   02.64.7333.012 του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2019 (υπ’ αριθ. 2382/19- 02-2019).

Χρόνος αποπεράτωσης του έργου σε  τέσσερις  (4) μήνες.     

Έργο : «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πλατανιά (πλην ΤΚ Λάκκων, Μεσκλών)», προϋπολογισμού μελέτης: 864.999,51 Ευρώ με ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ για το ποσό των 432.223,28€ και από ίδιους πόρους για το ποσό των 38.080,29€ και είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2019 του Δήμου Πλατανιά με Κ.Α 02.30.7333.032«

Χρόνος αποπεράτωσης του έργου σε  πέντε (5) μήνες. 

Οι παραπάνω συμβάσεις υπεγράφησαν μετά από μία χρονοβόρα  διαδικασία ενός  έτους, μέχρι να εγκριθούν οι απαραίτητες Μελέτες, καθώς και να ληφθούν οι απαραίτητες  εγκρίσεις ( από φορείς όπως Αρχαιολογία, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Δ/νση Δασών, Έλεγχος Νομιμότητας Αποκ/νης Διοικ/σης, Προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κλπ φορείς) μέχρι να φτάσουμε στο στάδιο υλοποίησης τους.

Τα παραπάνω έργα είναι ενταγμένα στο τρέχον Τεχνικό Πρόγραμμα του 2019 του  τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Πλατανιά. 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook