Εισήγηση στην Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, με θέμα την χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών στη νέα Προγραμματική Περίοδό 2021-2027 έκανε στις Βρυξέλλες o Γιάννης Κουράκης. 

Συγκεκριμένα, στην εισήγησή του ο Γιάννης Κουράκης τόνισε τα εξής:

«Στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-27 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ως έναν από τους πέντε στόχους πολιτικής «την προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών και τοπικών πρωτοβουλιών». 

Στη τρέχουσα προγραμματική περίοδο  (2014-20) η συμμετοχή των 750 επιλέξιμων πόλεων στην υλοποίηση τέτοιων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Ηρακλείου που αποτελεί μια ιστορική και δυναμική πόλη της Μεσογείου, πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη επαρκή διαβούλευση στη φάση του σχεδιασμού ως προς την κατεύθυνση και τη δομή της χρηματοδότησης. 

Επιπλέον, δεν είχαν ληφθεί επαρκώς υπόψη οι μεγάλες διαφοροποιήσεις θεσμικής συγκρότησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο αρμοδιοτήτων και διαθέσιμων πόρων στα  κράτη - μέλη. Θέλω να επισημάνω ότι η πόλη μου το Ηράκλειο, άλλαξε εικόνα και προοπτική  μέσω της συστηματικής εφαρμογής χωρικών παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ήδη από την περίοδο 2003 και μετά. 

Με βάση αυτή τη γνώση και την εμπειρία πιστεύω ότι:

Είναι σκόπιμο να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ευελιξία στην εφαρμογή των εδαφικών εργαλείων προκειμένου να εξυπηρετήσουν πρωτίστως  τις στρατηγικές αστικής και τοπικής ανάπτυξης. (more flexibility)

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να στηριχθούν για την εισαγωγή θεσμικών Καινοτομιών στη Διοίκηση και Διαχείριση προγραμμάτων και από τώρα να αναληφθούν σχετικές μελέτες και πρωτοβουλίες ενίσχυσης των δυνατοτήτων (capacity building). 

Τέλος, είναι αναγκαίο να διατεθούν επαρκείς πόροι για τεχνική βοήθεια για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης και στήριξης ομάδας διοίκησης έργου (technical assistance).

Στην πρώιμη φάση που βρισκόμαστε, θα πρότεινα τη διενέργεια μιας ευρείας on line διαβούλευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον συντονισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, η οποία θα δώσει πολύτιμα στοιχεία από τη μέχρι τώρα εμπειρία και γνώση της εφαρμογής των εδαφικών εργαλείων.

Τα δεδομένα αυτά μπορούν να συζητηθούν περαιτέρω σε ένα συνέδριο, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα που θα υποστηρίξουν την οριστικοποίηση των κανονιστικών κειμένων της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027, αλλά και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα».

Στο κλείσιμο της συζήτησης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ. Κάρλ Χάινς Λάμπερτζ τόνισε πως οι προτάσεις  θα συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο της Ε.Ε.τ.Π., με το οποίο θα γίνει ο διάλογος με το Ευρωκοινοβούλιο και την Κομισιόν. 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook