Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, εταίρων του Στρατηγικού Ευρωπαϊκού Έργου  PANORAMED - Μεσογειακή Πλατφόρμα Διακυβέρνησης, για τον παράκτιο τουρισμό και τη θαλάσσια επιτήρηση στην Μεσόγειο. 

Με το συντονισμό της Περιφέρειας Κρήτης που είναι αρμόδια για την Δικτύωση-Διαμεσολάβηση του έργου PANORAMED για το σχεδιασμό των νέων προσκλήσεων χρηματοδότησης σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς Φορείς και Δίκτυα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν: 

α) στον οδικό χάρτη που έχει συντάξει η Περιφέρεια Κρήτης για τις συνέργειες μεταξύ Ευρωπαϊκών Στρατηγικών, Πρωτοβουλιών και Χρηματοδοτικών Πλαισίων και για την κεφαλαιοποίηση ολοκληρωμένων Ευρωπαϊκών Έργων σε ό,τι αφορά στον Παράκτιο-Θαλάσσιο Τουρισμό και τη Θαλάσσια Επιτήρηση

β) στη συμμετοχή του έργου σε Ευρωπαϊκής Εμβέλειας Συνέδρια και Συναντήσεις Εργασίας  καθώς και την Συνδιοργάνωση σημαντικών Δράσεων στις συμμετέχουσες χώρες  και στις Βρυξέλλες. 

γ) στον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών και ειδικότερα σε συνεργασία και με τους Εθνικούς Συντονιστές της κάθε χώρας που συμμετέχει στο PANORAMED (από την Ελλάδα συμμετέχει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, στη συνάντηση συμμετείχαν: η Συντονίστρια του έργου  PANORAMED στην Κρήτη Δρ Ελένη Χατζηγιάννη, Δντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, η Μαρία Τικμανίδη Μέλος της Ομάδας έργου, και εξωτερικοί συνεργάτες της Περιφέρειας που υλοποιούν παραδοτέα του έργου. Το Στρατηγικό έργο PANORAMED, στοχεύει στην βέλτιστη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο με τη συνεργασία  Εθνικών και Περιφερειακών Αρχών και υλοποιείται από 19 συνολικά Φορείς σε 12 Μεσογειακές χώρες, με επικεφαλής το Υπουργείο Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης της Ισπανίας. 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook