Από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι συνεχίζεται έως την Μ. Πέμπτη 25-4-2019 η υποδοχή αιτήσεων καταγραφής ζημιών σε επιχειρήσεις  λόγω της θεομηνίας της 25ης Φεβρουαρίου 2019.

Οι ιδιοκτήτες των οποίων οι επιχειρήσεις υπέστησαν καταστροφές λόγω της παραπάνω θεομηνίας, δύναται να καταθέτουν αίτηση για καταγραφή της ζημιάς από την αρμόδια επιτροπή της ΠΕ Ρεθύμνης. Οι αιτήσεις γίνονται στο γραφείο 209 του κτηρίου της ΠΕ Ρεθύμνης ( Πλατεία Σοχώρας ) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Πέραν της παραπάνω ημερομηνίας δε θα γίνονται δεκτές άλλες αιτήσεις.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση κατεστραμμένης / πλημμυρισμένης επιχείρησης, ο ιδιοκτήτης πριν προχωρήσει στην αποκατάσταση, πρέπει να αποτυπώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το μέγεθος της καταστροφής ( φωτογραφίες, βίντεο, ύψος νερού εντός του κτηρίου, κατεστραμμένα υλικά), καθώς και να διατηρήσει τα κατεστραμμένα υλικά και αγαθά, ώστε να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια επιτροπή, που θα έρθει να ελέγξει την οικία / επιχείρησή του.

Επίσης, γνωστοποιείται ότι η Π.Ε. Ρεθύμνης δρα ως φορέας υποδοχής των αιτήσεων για καταγραφή καταστροφής από πλημμύρα. Οι εκθέσεις αυτοψίας, που συντάσσονται ανά περίπτωση, θα προωθηθούν συγκεντρωτικά στη ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, για τη συνέχιση της διαδικασίας καταγραφής, χαρακτηρισμού της περιοχής ως πλημμυρόπληκτης, και τη συνέχιση της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων.