Οι βαριές κουβέντες στο δημοτικό συμβούλιο Χανίων περί εξαπάτησης

Όλη η διαδικασία και οι λεπτομέρειες των τριών φάσεων  στις οποίες προβλέπεται να χωριστεί το έργο ανακατασκευής της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, παρουσιάστηκαν σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο Χανίων.

Όπως έγινε γνωστό, από τον Γιώργο Ευθυμίου, Προϊστάμενο του τμήματος κατασκευών της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ο προϋπολογισμός του έργου τελικά φτάνει τα 14 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Τα 5.250.000 καλύπτονται από το ΠΔΕ με απόφαση του κ. Σταθάκη. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου ακούστηκαν βαριές κουβέντες περί "εξαπάτησης" και "μασκαρέματος" καθώς έγινε γνωστό το εξής πρωτοφανές.Ο τίτλος του έργου με τον οποίο ήρθε η χρηματοδότησή του είναι ο εξής: Άρση ετοιμορροπίας και αποκατάσταση φθορών λόγω θεομηνίας της Δημοτικής Αγοράς. Εν ολίγοις, τα 5.250.000 ευρώ που θα καλυφθούν από το ΠΔΕ εγκρίθηκαν με τίτλο που έχει να κάνει με φθορές από θεομηνία, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αφού πρόκειται για αποκατάσταση ενός ιστορικου μνημείου, με φθορές δεκαετιών. Αυτό προκάλεσε έντονο προβληματισμό για το κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει στην πραγματικότητα το έργο και αν στο τέλος θα βρεθούν όλοι εκτεθειμένοι.

Πώς θα γίνει η ανάθεση του έργου

Κατά τη εισήγηση ζητήθηκε να εγκριθεί η προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 28. Πρόκειται για μια κλειστή διαδικασία που επιτρέπει την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Στην πρώτη φάση βγαίνει στον "αέρα" μια προκήρυξη που θέτει κάποια κριτήρια στους υποψήφιους αναδόχους. Τα κριτήρια έχουν να κάνουν με τη χρηματο-οικονομική τους επάρκεια, με τον τζίρο των εταιρειών τους, τη χρηματοδοτική τους ικανότητα, την τεχνική ικανότητα δηλ. αν έχουν εμπειρία σε παρόμοια έργα καθώς και την επαγγελματική τους ικανότητα δηλαδή αν διαθέτουν τα στελέχη και τον εξοπλισμό που απαιτείται. Μετά το πρώτο στάδιο γίνεται αξιολόγηση αυτών που έχουν καταθέσει και οι 5 πρώτοι που επιλέγονται περνούν στη δεύτερη φάση κατά την οποία καταθέτουν μια τεχνο-οικονομική προσφορά. Αξιολογείται η πληρότητα και η επάρκεια της προσφοράς, των υλικών, το χρονοδιάγραμμα του έργου, η οργάνωση του εργοταξίου και η οικονομική προσφορά. Βγαίνει μια βαθμολογία και τη δουλειά την αναλαμβάνει αυτός που θα καταθέσει τη συμφερότερη προσφορά και όχι τη φθηνότερη. "Μας δίνει το άρθρο αυτή τη δυνατότητα, αποφεύγοντας τον κίνδυνο να καταλήξουμε με έναν εργολάβο ο οποίος δεν θα είχε διαβάσει τη μελέτη, θα είχε δώσει μια 50-55% έκπτωση και μετά θα υπήρχαν μεγάλα προβλήματα εκτέλεσης του έργου" επεσήμανε ο κ. Ευθυμίου

Τα τρία στάδια του έργου

Η Δημοτική Αγορά θα κατασκευαστεί σε τρία στάδια. Το έργο στο σύνολό του εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μια τριετία.

Σύμφωνα με τον κ. Ευθυμίου, κατά την πρώτη περίοδο που θα διαρκέσει 12 μήνες θα οριστικοποιηθούν θέματα που έχουν να κάνουν με υψόμετρα και προσβασιμότητα, θα γίνουν απαραίτητες εργασίες μεταστέγασης και η εργοταξιακή εγκατάσταση του αναδόχου. Θα γίνουν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και συνεννοήσεις και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες, όπως ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΧ, θα γίνουν έλεγχοι και εγκρίσεις των υλικών που θα καταθέσει ο ανάδοχος πριν και θα γίνουν και κάποιες πρόδρομες κατασκευές. Για παράδειγμα η στέγη που είναι πολύ σημαντική θα μπορούσε να κατασκευαστεί στο πρώτο στάδιο.

Τη δεύτερη περίοδο και πιο σημαντική, θα γίνει διακοπή της λειτουργίας των καταστημάτων και είναι τότε που θα μπουν τα συνεργεία μέσα. Θα γίνουν όλες οι εργασίες που αφορούν στις παροχές ρεύματος, ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφωνίας, θα γίνουν οι εκσκαφές των θεμελίων, οι καθαιρέσεις στέγης, οι απαραίτητες επεμβάσεις στατικής ενίσχυσης και όλες οι απαραίτητες οικοδομικές, αρχιτεκτονικές εργασίες. Θα οργανωθεί επίσης η επανεγκατάσταση των καταστημάτων.

Την τρίτη περίοδο που προβλέπεται να διαρκέσει περίπου 12 μήνες, θα γίνει η επανεγκατάσταση των καταστηματαρχών και η ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών που θα έχουν να κάνουν με την ανακατασκευή δεξαμενής πυρόσβεσης και των δημοτικών λουτρών ανατολικά της δημοτικής αγοράς, τις απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στα λουτρά και τις απαραίτητες εργασίες στον περιβάλλοντα χρόνο. Η συνολική διάρκεια όλων των εργασιών υπολογίζεται περίπου στα 3 χρόνια. 

Οι σκληρές κουβέντες για "εξαπάτηση" και "μασκαρέματα" που ακούστηκαν στο συμβούλιο 

Το θέμα με τις λεπτομερειες του έργου ανακατασκευής της Δημοτικής Αγοράς Χανίων που κλήθηκε να εγκρίνει το Δ.Σ σήμερα, ήταν 51ο στη σειρά και είχε αναγραφεί στον πίνακα θεμάτων ως: Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου "Άρση ετοιμορροπίας και αποκατάσταση φθορών λόγω θεομηνίας της Δημοτικής Αγοράς". Φαινεται δηλαδή ότι θα γίνει για αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία και όχι ανακατασκευή του μνημείου από τη  χρόνια φθορά.

Ο τίτλος αφενός δεν έκανε κατανοητό στους συμβούλους ότι επρόκειτο για συζήτηση του συγκεκριμένου έργου (αφού άλλα δηλώνουν οι λέξεις), θέτοντάς τους εξ απροόπτου και αφετέρου εκφράστηκε η πεποίθηση ότι το έργο επειδή έχει αυτό τον τίτλο που προσδιορίζει άλλο έργο από αυτό που στην πραγματικότητα είναι, θα έχει προβλήματα και θα αφήσει έκθετους τους καταστηματάρχες.

Από την πλευρά της δημοτικής αρχή απαντήθηκε ότι ο τίτλος αυτός για έργο άρσης ετοιμορροπίας και αποκατάστασης φθορών λόγω θεομηνίας, προέκυψε γιατί με αυτόν ακριβώς τον τίτλο ήρθε η χρηματοδότηση του έργου από το ΠΔΕ.

Οι αντιδράσεις ήταν έντοντες

Δημήτρης Λειψάκης

Ο τίτλος έχει μπει για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί το έργο.  Πάμε να φτιάξουμε ένα εργό πατώντας πάνω στο εξής: Ότι γίνονται τα έργα αυτά λόγω της θεομηνίας και των ζημιών. Αυτό δεν μπορεί κανείς, ούτε μηχανικός ούτε αυτοδιοικητικός να το αποδείξει. Μας δώσατε 6 σειρές για μια εισήγηση 14 εκατ. ευρώ. Δεν μπορείς να ψηφίζεις πρώτα το έργο και μεταγενέστερα τη μελέτη. Είναι φάουλ από εσάς.

Γιώργος Σχοινοπλοκάκης

Εδώ και 5 χρόνια λιμνάζουν οι μελέτες και φτάνουμε σήμερα, 40 μέρες πριν τις εκλογές να προσπαθούμε να "μασκαρέψουμε" ένα έργο πίσω από τις θεομηνίες για να γίνει. Αυτό είναι αδύνατον να περπατήσει και το μόνο που θα δημιουργήσει είναι προβλήματα. Στο τέλος θα βρεθούν εκτεθειμένοι οι καταστηματάρχες που δεν θα μπορούν να παραλάβουν τα καταστήματά τους και μια δημοτική αρχή που θα έχει φύγει και θα αφήνει την ευθύνη σε άλλους.

Γιάννης Σαρρής

Η διαδικασία δεν έχει καμία σχέση με νόμιμη διαδικασία συμβουλίου. Στο δεύτερο θέμα συζητήσαμε για συμφωνία με τους καταστηματάρχες για το έργο της δημοτικής αγοράς. Αν δεν το είχαμε ψηφίσει το έργο, πώς θα συζητούσαμε το 51ο θέμα που ήταν το έργο ανακατασκευής της δημοτικής αγοράς το οποίο είχε διαφορετικό τίτλο. Έγινε ένα διαδικαστικό κόλπο που ενέχει στοιχεία κοροϊδίας, μόνο και μόνο για να γραφτεί αύριο ως τίτλος "εγκρίθηκε η ανακατασκευής της δημοτικής αγοράς". Μιλάμε για καραμπινάτη μεθόδευση. Έτσι όπως δόθηκε η εισήγηση εκθέτει και την τεχνική υπηρεσία, γιατί όλοι νομίζαμε ότι θα ήταν οι απλές επιδιορθώσεις που θα έπρεπε να γίνουν μετά τη θεομηνία. Ντροπή.

Νίκος Παπαντωνάκης

Ξέρατε συνάδελφοι ότι επρόκειτο για αυτό το θέμα της ανακατασκευής της δημοτικής αγοράς και όχι αυτό που έγραφε ο τίτλος του θέματος, για χρηματοδότηση δηλαδή προκειμένου να διορθωθούν κάποιες ζημιές μετά από θεομηνία; Πιστεύουμε ότι εξαπατηθήκαμε. Το ότι είναι σβησμένο με μπλάνκο σημαίνει σκοπιμότητα και εξαπάτηση για να μην πάρουμε χαμπάρι ότι δεν πρόκειται γι αυτό που λέει ο τίτλος.

Στις επικρίσεις αυτές ο δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας απάντησε:

Ειπώθηκαν βαριές κουβέντες περί εξαπάτησης. Με αυτόν το τίτλο το έργο είναι στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. Είναι ένα έργο που βάζει σε τροχιά την ανακατασκευή του έργου. Το δύσκολο κομμάτι έχει γίνει. Αν θέλαμε να πιστωθούμε το έργο θα το είχαμε προκηρύξει πολύ καιρό πριν θα είχαμε κάνει ένα μειοδοτικό έργο και όποιον πάρει ο χάρος. Θυμάστε το Τελωνείο. Πώς θα προστατεύαμε τους καταστηματάρχες αν προχωρούσαμε έτσι; Αν θέλαμε να φερθούμε ανεύθυνα εκεί θα ήταν οι γερανοί τώρα και ένας Θεός ξέρει αν θα πήγαινε καλά.