Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου ζητάει την μονιμοποίηση των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν στον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό. Ο μεγάλος αριθμός των συνταξιοδοτήσεων, σε συνδυασμό με την κινητικότητα και την απουσία προκηρύξεων για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, έχουν οδηγήσει στην υποστελέχωση /υποβάθμιση των υπηρεσιών.

Άμεσο αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η εντατικοποίηση της εργασίας για τους εργαζόμενους που ήδη υπηρετούν, αλλά και ο κίνδυνος ιδιωτικοποίησης δημόσιων δομών, ένα σχέδιο που έχουμε δει να υλοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και εδώ στο τόπο μας, με αρχική στόχευση την καθαριότητα, έτσι ώστε το κόστος της λειτουργίας της να περνά στους πολίτες.

Οι εργαζόμενοι έχουν πληρώσει και συνεχίζουν να πληρώνουν βαρύ φόρο αίματος εξαιτίας  της ελλιπούς ή και πλήρους απουσίας Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), της εντατικοποίησης της εργασίας, των ιδιωτικοποιήσεων, συνολικά μιας οικονομίας που κινείται με μοναδικό κριτήριο το κέρδος.

Οι ευθύνες των κυβερνήσεων της ΕΕ και του κεφαλαίου, ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ(ΚΙΝΑΛ), είναι τεράστιες και διαχρονικές. Το ίδιο τεράστιες και διαχρονικές είναι οι ευθύνες των δημοτικών και περιφερειακών αρχών που εφαρμόζουν την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική και προσπαθούν να καλύψουν τα κενά στο  ανθρώπινο δυναμικό με κάθε μορφή ελαστικής εργασίας (μαθητεία, ΕΣΠΑ, μπλοκάκια, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας κ.α.), υλοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις κυβερνητικές και ευρωπαϊκές οδηγίες για τον εργασιακό βίο, που έχουν σχεδιάσει χρόνια πριν για τους εργαζόμενους και τα παιδιά τους.

Με βάση της υπ'αριθμόν 8/2018 Δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ και στο πλαίσιο της δράσης ''Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2020'', έχουν προσληφθεί στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης 490 εργαζόμενοι και στην Περιφέρεια Κρήτης 148 εργαζόμενοι.

Τα προγράμματα αυτά ή και παρόμοια με αγώνες των εργαζομένων έχουν βελτιωθεί σε κάποια ελάχιστα θέματα, όμως παραμένουν και πρέπει να λυθούν με το συλλογικό αγώνα των εργαζομένων, ακόμα πολλά και σημαντικά.  Συνεχίζουν να τους χαρακτηρίζουν «ωφελούμενους» στερώντας μας βασικά εργασιακά δικαιώματα και χωρίς ένταξη σε ΣΣΕ, χωρίς χορήγηση επιδόματος βαρέων και ανθυγιεινών, χωρίς αναγνώριση του πτυχίου τους.

Η εργασία τους που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες δεν αναγνωρίζεται, αφού ακόμα και σε περιπτώσεις εργαζομένων σε πυροπροστασία, προσφυγικό και υγεία, δίδεται ως φιλοδώρημα μία μικρή παράταση της εργασίας τους, αλλά και της αγωνίας τους για την επιστροφή στην ανεργία. Ένα φιλοδώρημα που σχεδιάζουν να επεκτείνουν και σε άλλους κλάδους όπως πληροφορούμαστε, χωρίς όμως αυτό να δίνει λύση στην κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι ας πάρουν την τύχη στα χέρια τους να διεκδικήσουν:

· το Συνταγματικό δικαίωμα στη σταθερή και μόνιμη εργασίας για όλους.

· Καταβολή επιδόματος ανεργίας σε όλους τους εργαζόμενους μετά το τέλος του προγράμματος και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανεργία.

· Αναγνώριση χρόνου ανεργίας στα συντάξιμα χρόνια

· Κανένας εργαζόμενος με μισθό κάτω από 751,00 €

· Ασφάλιση και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την πρώτη ημέρα εργασίας

· Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους

Η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου έχει πάγια θέση για τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε κάθε μορφής ελαστική απασχόληση και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Παλεύει χωρίς ταλαντεύσεις και υποχωρήσεις τις κυβερνητικές και ευρωπαϊκές πολιτικές που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Στηρίζουμε τη στάση εργασίας των εργαζομένων του προγράμματος, την Πέμπτη 18/04/2018 από 12:00 έως 14:00 μ.μ. και καλούμε τους εργαζόμενους θαρρετά και συλλογικά, να δώσουν μαζικό – μαχητικό παρών στα Λιοντάρια στις 12:00 το μεσημέρι.