Ακολουθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα που είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου και τις καιρικές συνθήκες.