Μέσα από εξειδικευμένα τεστ, οι έφηβοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τα ενδιαφέροντα τους και να κατευθύνουν τις προτιμήσεις τους για το επάγγελμα που επιθυμούν.
 
Η επιλογή του επαγγέλματος, το οποίο ιδανικά θα αποτελέσει βασικό στοιχείο της ευημερίας, της αποδοτικότητας και της δημιουργικότητας του ατόμου αλλά και της κοινωνίας στην οποία εντάσσεται, αποτελεί μια πολύ σοβαρή επιλογή που δεν πρέπει να καθοριστεί από τυχαία γεγονότα όπως τις επιθυμίες των γονέων, τις τάσεις της εποχής κτλ.
 
Οι πρώτες ανησυχίες για τον επαγγελματικό προσανατολισμό ξεκινούν στην εφηβεία. Κατά την περίοδο αυτή υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο αυτοπροσδιορισμού και αμφισβήτησης για τα ερωτήματα που ταλανίζουν τον έφηβο. Προσπαθεί μέσα από το περιβάλλον που ζει να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν καθοριστική σημασία για το μέλλον του όπως ποια κατεύθυνση να ακολουθήσω; Να φοιτήσω σε επαγγελματικό λύκειο ή σε γενικό; Να ακολουθήσω κατεύθυνση θεωρητικών ή θετικών μαθημάτων κτλ.
 
Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι η βοήθεια και η υποστήριξη που παρέχεται από ειδικευμένους επιστήμονες μέσω έγκριτων ψυχομετρικών τεστ και στοχεύει στο να διερευνήσει τα τέσσαρα βασικά στοιχεία της προσωπικότητας που είναι καθοριστικά για τη σχέση του εφήβου με το επάγγελμα:
 
1. Την προσωπικότητα του (με τι του ταιριάζει να ασχοληθεί)
2. Τα ενδιαφέροντα του (τι του αρέσει να κάνει)
3. Τις ικανότητες και δεξιότητες του (τι μπορεί να κάνει καλά)
4. Τις αξίες του (τι είναι σημαντικό γι αυτόν)
 
Η ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ χρησιμοποιώντας πλέον το διεθνώς αναγνωρισμένο ψυχομετρικό τεστ ΑΡΙΣΤΟΝ μπορεί μέσω του ειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει να βοηθήσει το άτομο που επιθυμεί να συνδυάσει την προσωπικότητα, τις αξίες, τις αντιλήψεις, τα ταλέντα και τις κλίσεις με τις δυνατότητες του καθώς και με τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
 
Στο επόμενο ζήτημα μετά τον εντοπισμό των ικανοτήτων του εφήβου, τα ειδικευμένα στελέχη της ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ θα βοηθήσουν στην  Επιλογή Σπουδών. Συγκεκριμένα, βοηθούν στην επιλογή συγκεκριμένων σχολών που ανταποκρίνονται στα ταλέντα του εφήβου που προκύπτουν από το τεστ και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.
 
Τέλος, η ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει την ευκαιρία στους μαθητές να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό δελτίο με τη βοήθεια των εξειδικευμένων της συμβούλων. Το Μηχανογραφικό Δελτίο είναι το τελικό και το πιο σημαντικό βήμα για μια επιτυχημένη εισαγωγή στα Πανεπιστημιακά ή Τεχνολογικά Ιδρύματα. Για το λόγο αυτό η τυχαία συμπλήρωσή του οδηγεί σε λανθασμένες επιλογές. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι για το τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΑΡΙΣΤΟΝ θα έχουν ειδική προσφορά έως 15/05/2019. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΜΕΜΟ Εκπαιδευτική στα παρακάτω στοιχεία:
 
Κ. Χιωτάκη 8 – Α. Παπανδρέου 73134 Χανιά
Τηλ. 28210 54002 – 28210 54003, 6985594199
www.memo.edu.gr