Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας πραγματοποιείται στις 23/04/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του δημοτικούς συμβουλίου Πλατανιάς

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Διαχωρισμός εγκριθέντων θέσεων εργασίας έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) 8μηνης διάρκειας, για το έτος 2019, ανά υπηρεσία, ανταποδοτικού χαρακτήρα

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Kατανομή πίστωσης  ποσού  45.090,00€  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, (Β΄κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και απόδοση του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Γνωμοδότηση για την πρόταση ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης – Υποστήριξης Εφαρμογών Ολοκληρωμένου Μηχανογραφικού Συστήματος του Δήμου Πλατανιά λόγω αποκλειστικότητας με προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Πλατανιά στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Πολυετής δέσμευση έκτακτης επιχορήγησης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, έτους 2020, για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ¨Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων  των δήμων» (ΣΑΕ 055  με ενάριθμο 2017ΣΕ05511110), για υποβολή πρότασης για «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

Θέμα 8ο: Έγκριση Μελέτης και Υποβολής Πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο “ΠρομΗθεια εξοπλισμοΥ παιδΟτοπων ΔΗμου ΠλατανιΑ” στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αρδευτικού έργου Βασιλόπουλου, Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Φουρνέ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτοστρώσεων λόγω τομών τοποθέτησης αγωγών και άλλων τεχνικών παρεμβάσεων οδοστρωμάτων Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ   ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών μεταξύ των Ο.Τ. 85 – Ο.Τ. 87 & Ο.Τ. 87 – Ο.Τ. 88 της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης Μάλεμε Δήμου Πλατανιά   Ν. Χανίων

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών μεταξύ των Ο.Τ.28 - Ο.Τ.T6 - O.T.T7, Ο.Τ.T6 - Ο.Τ.T7 και Ο.Τ.27 - Ο.Τ.28 της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης Μάλεμε Δήμου Πλατανιά   Ν. Χανίων

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Μίσθωση ακινήτου για δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Δημιουργία Τοπικού Ρυμοτομικού σε ακίνητο στη θέση Παπούρες, εκτός οικισμού Γερανίου

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Διόρθωση ορίου οικισμού Ταυρωνίτη

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Άδεια έγκρισης εισόδου εξόδου για το υπό ανέγερση νέο ισόγειο Ξενοδοχείο 4 αστέρων, ευρισκομένου εκτός οικισμού και σχεδίου Πόλεως Γερανίου του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Έγκριση κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων/υποδομών άθλησης, υπαίθριων του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Παπουτσάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 20ο: Έγκριση τουριστικής προβολής για την προβολή Δήμου Πλατανιά σε ξενόγλωσσο τουριστικό έντυπο/εφημερίδα και εξειδίκευση της πίστωσης

Εισηγητής: κ. Πέτρος Μαρινάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 21ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βουβών  “Ο Άγιος Νικόλαος”, για την «ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ», που θα γίνει στις 9 & 10 Αυγούστου 2019 στην Τοπική Κοινότητα  Βουβών, Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου  Δήμου Πλατανιά και εξειδίκευση  σχετικής πίστωσης 

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής στο 3ο Φεστιβάλ «Ρουμάτων Γη» που θα γίνει στις 30/07/2019 στα Παλαιά Ρούματα του Δήμου Πλατανιά και εξειδίκευση  σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βατολάκκου  “Η Αναγέννησης”, στην εκδήλωση «Περίπατος  στην Τέχνη», που θα γίνει στις 23-24 & 25 Αυγούστου 2019 στην Τοπική Κοινότητα  Βατολάκκου , Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων   Δήμου Πλατανιά και εξειδίκευση  σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 24ο: Έκδοση από κοινού, εντύπων προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων Ν. Χανίων έτους 2019 και εξειδίκευση  σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 25ο: Συμμετοχή του  Δήμου Πλατανιά ως συνδιοργανωτής, με την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης και την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισσάμου, στην Επιστημονική Ημερίδα που διοργανώνεται στις 02/05/2019, στις εγκαταστάσεις της  Ορθόδοξου Ακαδημία Κρήτης, στο Κολυμβάρι, και εξειδίκευση  σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 26ο: Συμμετοχή του  Δήμου Πλατανιά ως συνδιοργανωτής, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μανωλιόπουλου, στις εορταστικές εκδηλώσεις Εργατικής Πρωτομαγιάς και της φιλοξενίας της εκπομπής της ΕΡΤ 3 “Κυριακή στο Χωριό” στο Μανωλιόπουλο και εξειδίκευση  σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 27ο: Παροχή δικαιώματος  κοινής χρήσης  του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Γλώσσας – Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου – στον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Γλώσσας για την υλοποίηση των κοινωφελών του δράσεων, τοπικού ενδιαφέροντος

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 28ο: Παροχή δικαιώματος προσωρινής χρήσης δημοτικών  κοινόχρηστων χώρων, σε πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Πλατανιά για την υλοποίηση εκδηλώσεων  Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 29ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής στο 8ο Θερινό Σχολείο στην Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία , που θα διενεργηθεί 19/07 έως και 28/07/2019 στα Χανιά  και εξειδίκευση  σχετικής πίστωσης 

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 30ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Βουτσάκη Ιωάννη του Νικολάου κάτοικο Τ.Κ. Δρακόνας της Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 31ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Ζερβουδάκη Στυλιανό του Γεωργίου κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 32ο: Συζήτηση για το προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής  Ζωής» των Παιδικών Σταθμών Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 33ο: Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και  Κατάρτισης

(Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, Μαθητεία  ΕΠΑΣ – Μαθητεία ΙΕΚ ) για απασχόληση στο  ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 34ο: Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 35ο: Έγκριση Μελέτης και Υποβολής Πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο “ΠρομΗθεια ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ εξοπλισμοΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗμου ΠλατανιΑ” στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ”

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά