Την Τετάρτη 15 Μαΐου, στο πλαίσιο της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης θα παρευρεθεί ως ομιλητής ο professor Geoffrey Lipman, μία πολύ σημαντική προσωπικότητα του παγκόσμιου τουρισμού.

Ως ημερομηνία πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης ορίζεται η 8η Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 κατά την οποία απαιτείται παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης. Η Ένωση καλεί τα μέλη να παρευρεθούν προκειμένου να επιτευχθεί τουλάχιστον η απαιτούμενη απαρτία του 1/4 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών κατά την επαναληπτική γενική συνέλευση στις 15 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00.

Την Τετάρτη 15 Μαΐου, στο πλαίσιο της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης στο ξενοδοχείο AVRA IMPERIAL BEACH RESORT στο  
Κολυμπάρι Χανίων, θα παρευρεθεί ως ομιλητής ο professor Geoffrey Lipman, μία πολύ σημαντική προσωπικότητα του παγκόσμιου τουρισμού.