Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων οργανώνουν Γιορτή των Πουλιών την Κυριακή 2 Οκτωβρίου (από 11.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.) στη λίμνη της Αγιάς.

Τα πουλιά αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους δείκτες της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος και δείκτες της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον. Η εξαφάνιση και η μείωση των πληθυσμών τους συνδέεται με απειλές που υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον.

Η προσπάθεια για τη διατήρηση των πουλιών είναι και αγώνας για τη διατήρηση του περιβάλλοντος συνολικότερα. Γι' αυτό, ένας καλύτερος κόσμος για τα πουλιά, σημαίνει έναν καλύτερο κόσμο για όλους μας.Στον αγώνα αυτό, η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα σημαντική διεθνώς τόσο για τα επιδημητικά, όσο και για μεταναστευτικά είδη.

Στο δρόμο μεταξύ δύο ηπείρων, η Κρήτη, με καταπληκτική ποικιλομορφία στο φυσικό περιβάλλον κατέχει προνομιακή θέση για την επιβίωση εκατοντάδων ειδών, διευκολύνοντας  το ταξίδι χιλάδων πουλιών πάνω από τη Μεσόγειο.

Η γιορτή των πουλιών έχει στόχο την ανάδειξη της ομορφιάς των φτερωτών  μας φίλων, αλλά και των βιοτόπων τους και όλης της φύσης, έτσι ώστε μέσα από την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση της αξίας τους να αναπτυχθεί  η ιδέα της αρμονικής συνύπαρξης  του ανθρώπου  με το φυσικό του περιβάλλον.  Η κύρια δραστηριότητα σ’ αυτή τη γιορτή είναι η παρακολούθηση πουλιών, με κιάλια, τηλεσκόπια κλπ., με τη βοήθεια και την καθοδήγηση ειδικών ορνιθολόγων. Θα μοιραστεί ενημερωτικό υλικό.

Η λίμνη της Αγιάς,  είναι ένας σημαντικός υγρότοπος, στον οποίο συναντώνται πάνω από 200 διαφορετικά είδη πουλιών και εντάσσεται στους τελευταίους ευρωπαϊκούς οικότοπους του Δικτύου NATURA 2000, που πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία.

Η Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών είναι ετήσιο γεγονός που λαμβάνει χώρα σε 30 περίπου ευρωπαϊκές χώρες και συντονίζεται από την παγκόσμια ομοσπονδία BirdLife International. Τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας τις διοργανώνει και συντονίζει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία με τη συνεργασία Δήμων, Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, τοπικών φορέων και οικολογικών οργανώσεων.