Υπεγράφη σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη και τον νόμιμο εκπρόσωπο της ΔΕΗ Α.Ε. η σύμβαση για το υποέργο 2 με τίτλο ¨Αισθητική Αναβάθμιση Δικτύων Διανομής Ηλ. Ενέργειας σε Τμήματα των Οδών Μαυσώλου. Διδούς και Αρτεμησίας¨, της πράξης «Οδική Σύνδεση της Καπάζουρνα με τις Οδούς Μαυσώλου, Διδούς και Αρτεμησίας» του Δήμου Ηρακλείου.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 103.988,12 € και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 11 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Επίσης υπεγράφη από τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη και τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΟΤΕ Α.Ε., η σύμβαση για το έργο ¨Υπογειοποίηση του Δικτύου ΟΤΕ σε Τμήματα των Οδών Μαυσώλου, Διδούς και Αρτεμησίας¨ .

Το έργο είναι προϋπολογισμού 75.600 € και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 4 μήνες από την ημέρα υπογραφής σύμβασης