Φίλες και φίλοι μαθητές και γονείς των σχολικών μονάδων του Δήμου Πλατανιά, εξειδικεύοντας το πρόγραμμα μας, στα σημεία που αφορούν την ενίσχυση οικονομικά των Σχολικών  Κοινοτήτων, ώστε να μπορούν να βελτιώσουν ή να αντικαταστήσουν την υλικοτεχνική υποδομή των Σχολείων μας, καθώς και τα διδακτικά εποπτικά μέσα και τις βιβλιοθήκες τους, με τη βοήθεια Κρατικών ή κονδυλίων και προγραμμάτων της Ε.Ε, προχωρούμε άμεσα σε:

 Σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης των Σχολικών κτιρίων, με σκοπό τη μείωση του κόστους θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας,

 Ενεργειακή αυτάρκεια των Σχολικών μας μονάδων, με τοποθέτηση σε όλα τα κτίρια Ηλιακών πάνελ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
Για την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα παιδιά μας αναλαμβάνουμε δράση και :

 Βοηθούμε τους μαθητές, εξοικονομώντας χρήματα από ίδιους πόρους , να έχουν περισσότερες ευκαιρίες βιωματικής προσέγγισης στη γνώση και εκπαίδευση, θεσμοθετώντας δωρεάν μεταφορά, με κόστος που θα αναλάβει ο Δήμος για κάθε σχολική κοινότητα, όλων των τμημάτων σε εκπαιδευτικά κέντρα, Μουσεία, θέατρα, αθλητικές δραστηριότητες κλπ.

 Συμβάλλουμε ενεργά στον αγώνα των εκπαιδευτικών και των Ενώσεων Γονέων, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης,  για μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών ανά τμήμα, όπως αυτό ορίζεται πάγια από τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες οργανώσεις των Δασκάλων και καθηγητών της χώρας.  

 Πιέζουμε για μείωση του κατώτατου ορίου αριθμού μαθητών,  για ίδρυση νέων τμημάτων στα Σχολεία μας, ανατρέποντας δραστικά την τάση για κλείσιμο τμημάτων Σχολείων αλλά και κατάργηση Σχολικών μονάδων, φαινόμενα που πλήττουν την περιφέρεια του Δήμου μας και στερούν από τα παιδιά μας ευκαιρίες για εκπαίδευση.

 Ίδρυση περισσότερων τμημάτων στο Επαγγελματικό μας Λύκειο.

 Αναβάθμιση  των Σχολείων Δεύτερης ευκαιρίας.

Όλα τα παραπάνω είναι δεσμεύσεις πρώτης προτεραιότητας για τον συνδυασμό «Νέα Εποχή» και τον επικεφαλής κ.Ντουντουλάκη, και θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τις τεχνικές μας υπηρεσίες,  με τους Γονείς και το  εκπαιδευτικό προσωπικό των Σχολικών μας μονάδων.

Μαυρογεννάκης Γεώργιος, Νηπιαγωγός, 
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Μουσούρων Δήμου Πλατανιά