Δέκα ανεξάρτητοι συνδυασμοί στις 14 από τις 26 Κοινότητες στις οποίες θα γίνουν για πρώτη φορά ξεχωριστές εκλογές

Μια από τις αλλαγές που έφερε ο «Κλεισθένης» στις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί και η ξεχωριστή εκλογική διαδικασία για τις Κοινότητες των Δήμων.

Ο Νόμος ορίζει πως στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων  εκλέγεται συμβούλιο και πρόεδρος. Η εκλογή των Συμβούλων γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά Συνδυασμούς ενώ το ψηφοδέλτιο δεν θα έχει υποψήφιο Πρόεδρο Κοινότητας ως Επικεφαλής, αλλά θα περιλαμβάνει μόνο υποψήφιους Συμβούλους Κοινότητας.

Στην περίπτωση που Συνδυασμός πλειοψηφήσει με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφος), ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος Σύμβουλός του αναδεικνύεται Πρόεδρος Συμβουλίου. Εάν Συνδυασμός ΔΕΝ λάβει άνω του 50%, Πρόεδρος Συμβουλίου θα εκλεγεί με ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του οικείου Συμβουλίου, για όλη τη δημοτική περίοδο, ο Σύμβουλος ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής Συνδυασμούς, που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του Συνδυασμού του.

Στις κοινότητες έως και τριακοσίων (300) κατοίκων,  δεν θα υπάρχει συμβούλιο αλλά μόνο Πρόεδρος η εκλογή του οποίου διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά το άρθρο 18Β, πρόεδρος της κοινότητας εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι, κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν, λογίζονται ως αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.

Μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων από το Πρωτοδικείο Χανίων στις Κοινότητες του Δήμου Χανίων φαίνεται πως «πρωταγωνιστούν» οι ανεξάρτητοι συνδυασμοί.

Με εξαίρεση εννέα Κοινότητες στις οποίες θα υπάρχουν Ενιαία ψηφοδέλτια και με εξαίρεση την Κοινότητα Χανίων στην οποία υπάρχουν  7 συνδυασμοί των υποψηφίων Δημάρχων (μόνο η Ανταρσία στα Χανιά δεν κατέθεσε συνδυασμό),  από τις υπόλοιπες 15 Κοινότητες σε ορισμένες θα υπάρχουν ψηφοδέλτια δύο συνδυασμών υποψηφίων Δημάρχων και 10 Ανεξάρτητων συνδυασμών.

Αναλυτικότερα 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Κοινότητα Αρωνίου (2 σταυροί)
 «Λαική Συσπείρωση Αρωνίου» 
 «Η Απάντηση…Τα Χανιά μας»
Κοινότητα Κουνουπιδιανών (2 σταυροί)
 «Λαική Συσπείρωση Κουνουπιδιανών» 
 «Η Απάντηση…Τα Χανιά μας»
Κοινότητα Μουζουρά (ένας σταυρός)
Ενιαίο ψηφοδέλτιο με τρεις υποψηφίους προέδρους
Κοινότητα Στερνών (2 σταυροί)
«Η Απάντηση…Τα Χανιά μας»
Κοινότητα Χωρδακίου (ένας σταυρός)
 Ενιαίο ψηφοδέλτιο με τρεις υποψηφίους προέδρους

Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Κοινότητα Μουρνιών (2 σταυροί)
«Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία Δ.Κ. Μουρνιών» 
«Η Απάντηση…Τα Χανιά μας»
Κοινότητα Νεροκούρου (2 σταυροί)
«Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία Πολιτών Νεροκούρου»
«Η Απάντηση ..Τα Χανιά μας»

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ

Κοινότητα Αγιάς (2 σταυροί)
«Ανεξάρτητος Συνδυασμός Κοινότητας Αγιάς Κυρτομάδου»
Κοινότητα Βαμβακόπουλου (2 σταυροί)
«Η Απάντηση…Τα Χανιά μας»
Κοινότητα Βαρυπέτρου (2 σταυροί)
«Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Κίνηση Βαρυπέτρου»
Κοινότητα Θερίσου (1 σταυρός)
Ενιαίο ψηφοδέλτιο με τρεις υποψήφιους προέδρους
Κοινότητα Περιβολίων Κυδωνίας (2 σταυροί)
«Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση περιβολίων»
«Η Απάντηση…Τα Χανιά μας»

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ (1 σταυρός)

Κοινότητα Δρακόνας: Ενιαίο ψηφοδέλτιο με δύο υποψήφιους προέδρους
Κοινότητα Κάμπων: Ενιαίο ψηφοδέλτιο με δύο υποψήφιους προέδρους
Κοινότητα Κοντόπουλων: Ενιαίο ψηφοδέλτιο με δύο υποψήφιους προέδρους
Κοινότητα Μαλάξας: Ενιαίο ψηφοδέλτιο με έναν…..πρόεδρο
Κοινότητα Παπαδιανών: Ενιαίο ψηφοδέλτιο με τρεις υποψήφιους προέδρους
Κοινότητα Πλατυβόλας: Ενιαίο ψηφοδέλτιο με δύο υποψήφιους προέδρους

Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

Κοινότητα Αγίας Μαρίνας (2 σταυροί)
«Αγία Μαρίνα»
Κοινότητα Γαλατά (2 σταυροί)
«Λαική Συσπείρωση Γαλατά»
«Η Απάντηση Τα Χανιά μας»
Κοινότητα Δαράτσου (2 σταυροί)
«Η Απάντηση τα Χανιά μας»
Κοινότητα Σταλού (2 σταυροί)
«Η Απάντηση τα Χανιά μας»

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 

Κοινότητα Απτέρων (2 σταυροί)
«Ανεξάρτητα Άπτερα»
«Η Απάντηση Τα Χανιά μας»
Κοινότητα Σούδας (2 σταυροί)
«Ανεξάρτητη Συμμαχία Σούδας»
«Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών Σούδας»
Κοινότητα Τσικαλαριών (2 σταυροί)
«Ενωμένα Τσικαλαριά»

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Κοινότητα Χανίων (2 σταυροί)
«Μαζί για τα Χανιά της Επόμενης Μέρας»
«Δήμος Ενεργών Πολιτών»
«Χανιά Κοιτάμε μπροστά»
«Για τα Χανιά»
«Πρωτοβουλία Πολιτών για την Τ.Α. στα Χανιά Πρώτα ο Άνθρωπος»
«Λαική Συσπείρωση Χανίων»
«Η Απάντηση Τα Χανιά μας»