Όλα τα ονόματα 

Στα Χανιά, την Κυριακή 19 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε  η Τακτική εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση της Α΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης & Δωδεκανήσου. Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας τα εκλεγέντα μέλη συνήλθαν σε σώμα για τη σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για τη διετία 2019-2020. Η συγκρότηση του είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Χαβαλεδάκης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Καλογερής Νικόλαος

Γεν. Γραμματέας: Χαριτάκης Δημήτριος

Ταμίας: Χαριτάκης Θεοχάρης

Μέλη:  Αμανάκης Νικόλαος

Μηναδάκης Ιωάννης

Μοσχανδρέας Φώτιος