Ανακοίνωση από την αρμόδια για τις εκλογές Υπηρεσία του Δήμου Κισσάμου

Από την Αρμόδια για τις εκλογές Υπηρεσία του Δήμου.Οι αρμόδιες  υπηρεσίες του Δήμου ενημερώνουν ότι, σύμφωνα με την αρ. 12/2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών, τα οποία τυπώνονται με ευθύνη των συνδυασμών, παραδίδονται με απόδειξη στο Δήμαρχο του οικείου Δήμου, μέσω των υπηρεσιών του, χωρίς να έχουν αρμοδιότητα ελέγχου του  περιεχομένου τους.

Σχετικά με την επανεκτύπωση των ψηφοδελτίων του συνδυασμού ‘’Κίσαμος Πρωτεύουσα Δύναμη’’, η  αντικατάσταση και παραλαβή των νέων ψηφοδελτίων,  ήταν στην διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου.

Από την Αρμόδια για τις εκλογές Υπηρεσία του Δήμου.