Σκληρή "μάχη" σε συνεχείς ανατροπές

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ   →   38,78% (καταμετρημένα 19 από συνολικά 49 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ   →   41,42% (ψήφισαν 4.681 από συνολικά 7.991 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   89,92% (4.209)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   3,99% (187)

Δείτε τα αποτελέσματα σε συνεχή ροή