Τα συγκεντρωτικά ποσά μετά τη νέα κατανομή ανά περιφέρεια

Ολοκληρώθηκε η εξέταση των ενστάσεων και αναρτήθηκε σήμερα ηλεκτρονικά η τελική κατάταξη των δικαιούχων στο Μέτρο 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 «Βιολογικές Καλλιέργειες», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4075/182059/31-12-2018 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη και την κατανομή ανά περιφέρεια του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από την τελική κατάταξη προκύπτει ότι για τις δύο δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» υποβλήθηκαν πανελλαδικά 37.826 αιτήσεις και εγκρίνονται από αυτές οι 6.330.

Συγκεκριμένα:

Για την Δράση 11.2.1 (παλαιοί βιοκαλλιεργητές) ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν πανελλαδικά είναι 12.164. Από αυτές τις αιτήσεις εγκρίνονται, σύμφωνα με τον συνολικό προϋπολογισμό των 155,3 εκατ. ευρώ που έχει κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, 4.033 αιτήσεις.
Για την Δράση 11.1.1 (νεοεισερχόμενοι βιοκαλλιεργητές) ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν πανελλαδικά είναι 25.662. Από αυτές τις αιτήσεις εγκρίνονται, σύμφωνα με τον συνολικό προϋπολογισμό των 49,9 εκατ. ευρώ που έχει κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, 2.297 αιτήσεις.
Ανά Περιφέρεια οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν, καθώς και τα συγκεντρωτικά ποσά μετά τη νέα κατανομή (αύξηση προϋπολογισμού κατά 85 εκατ. ευρώ) εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Δράση 11.2.1 (παλαιοί βιοκαλλιεργητές)

Εγκεκριμένοι δικαιούχοι Ποσά μετά τη νέα κατανομή

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 146, 11.564.849,20
Αττική 43,   944.810,10
Βόρειο Αιγαίο 349,   8.778.667,30
Δυτική Ελλάδα 494,   15.682.000,70
Δυτική Μακεδονία 299,   29.844.815,05
Ήπειρος 104,   2.466.241,20
Θεσσαλία 309,   13.725.986,35
Ιόνια Νησιά 58,   1.152.555,05
Κεντρική Μακεδονία 305,   29.165.521,30
Κρήτη 636,   11.438.057,30
Νότιο Αιγαίο 31,   482.302,45
Πελοπόννησος 973,   18.375.899,80
Στερεά Ελλάδα 286,    11.671.641,95

Στο σύνολο, το ποσό αυτό είναι 4.033,    155.293.347,75 ευρώ.