Τα Δελτία Άρδευσης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κρήτης ισχύουν από την Παρασκευή 6 έως την Τετάρτη 12 Ιουνίου.