Τα προγράμματα θα λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με διοργανώτρια ή επισπεύδουσα τη Σχολή ΜΠΔ και με προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων την 21η Ιουλίου 2019

Την δυνατότητα μετεκπαίδευσης των φοιτητών προκειμένου να αποκτήσουν εξειδικευμένα και περισσότερα εφόδια προσφέρουν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ειδικά αυτή την περίοδο «τρέχουν» τρεις προκηρύξεις προγραμμάτων με διοργανώτρια ή επισπεύδουσα την Σχολή Μηχανικών Παραγωγήςκαι Διοίκησης του Πολυτεχνείου, για τα οποία η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων λήγει στις 21 Ιουλίου.

Στα προγράμματα αυτά αναφέρθηκαν ο Αντιπρύτανης Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχάλης Λαγουδάκης, ο Κοσμήτορας της Σχολής ΜΠΔ, Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης και ο Διευθυντής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής, Καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης.

"Διοίκηση Επιχειρήσεων’ ‘Master in Business Administration (ΜΒΑ)"
στις ακόλουθες ειδικεύσεις:
1. Mάρκετινγκ
2. Χρηματοοικονομική και
3. Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα της ‘Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)’, όπως αυτά καθορίζονται από τα προσφερόμενα μαθήματα, καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Α.Σ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής από τους χώρους της Υγείας, της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, της Δημόσιας Διοίκησης, των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου, των Τραπεζών, των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, αλλά και από το χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και της Πυροσβεστικής, κ.α.

Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων’ ‘Master in Business Administration (ΜΒΑ)’, περιλαμβάνουν την συμπλήρωση ή/και υποβολή μέσω του on line application system (περιλαμβάνουν την συμπλήρωση ή/και υποβολή μέσω του on-line application system μετά την 1η Ιουνίου 2019, με προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων την 21η Ιουλίου 2019. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 4.000€.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.mba.pem.tuc.gr 

"Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων - Product Design and Manufacturing (ProDes)"

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ‘Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων - Product Design and Manufacturing’ καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξης της χώρας. Ο συνολικό αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συνέλευση του Τμήματος με ανώτερο όριο τα τριάντα (30) άτομα ανά έτος.

Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων - Product Design and Manufacturing (ProDes)’, περιλαμβάνουν την συμπλήρωση ή/και υποβολή μέσω του on line application system  μετά την 1η Ιουνίου 2019, με προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων την 21η Ιουλίου 2019.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.000€ για τους φοιτητές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και 6.000€ για τους φοιτητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.prodes.pem.tuc.gr

Διεθνές Διατμηματικό ΠΜΣ «Technology & Innovation Management»

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης συνδιοργανώνουν ένα διεθνές εντατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ετήσιας διάρκειας το οποίο οδηγεί στην απονομή ενός Master of Science (MSc) στην ‘Technology and Innovation Management (M.T.I.M.)’ - Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας’.

Το πρόγραμμα θα προσφέρεται στην αγγλική και σε αυτό θα διδάσκουν διακεκριμένοι καθηγητές τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Στους φοιτητές θα δίνεται, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ιδρύματα στο Ισραήλ, η δυνατότητα πρακτικής άσκησης 100 ωρών. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διαχείριση της Τεχνολογίας & Καινοτομίας (Master of Technology & Innovation Management - MTIM) σχεδιάστηκε έτσι ώστε αναπτύσσει και να ενισχύει τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ικανότητες των στελεχών επιχειρήσεων και φορέων σε θέματα διοίκησης των τεχνολογιών και της καινοτομίας. Στόχος του ΜΤΙΜ είναι η εκπαίδευση των στελεχών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε θέματα διοίκησης & καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, σχεδίασης & ανάπτυξης νέων προϊόντων, ανάλυσης συμπεριφοράς, οικονομικών της καινοτομίας, διαχείρισης της καινοτομίας και των επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων, νομικών θεμάτων επιχειρηματικότητας, εφευρέσεων και πνευματικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικής ευφυΐας, ηλεκτρονικού επιχειρείν, big data analytics, νέων καινοτόμων τεχνολογιών, κα. Τα στελέχη αυτά, αποκτώντας μια σε βάθος γνώση των παραπάνω αντικειμένων θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τις διαστάσεις των προβλημάτων, των ευκαιριών και των δυνατοτήτων αλλά και της σημαντικότητας και των επιπτώσεών τους στις επιχειρήσεις και τους φορείς, και θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις μεγάλες απαιτήσεις των επιχειρήσεων αλλά και στον υψηλό διεθνή ανταγωνισμό, επενδύοντας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης της τεχνολογίας και της καινοτομίας. 

Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα πρόγραμμα ‘Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Technology and Innovation Management (MTIM)’, περιλαμβάνουν την συμπλήρωση ή/και υποβολή μέσω του on-line application system, μετά την 1η Ιουνίου 2019, με προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων την 21η Ιουλίου 2019.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε έως 4000 € για φοιτητές προερχόμενους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έως 8000 € για φοιτητές προερχόμενους από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.mtim.tuc.gr