Αιτήσεις μέχρι την Τρίτη 18 Ιουνίου

Ο Δήμος Κισσάμου ενημερώνει ότι συνεχίζονται οι εγγραφές για τα δωρεάν μαθήματα εκμάθησης κολύμβησης "Εις μνήμην Θεοδώρου Εμμ. Σταθάκη". Τα μαθήματα θα παραδίδονται, πρωινές ώρες, σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών στην παραλία Μαύρος Μώλος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση εγγραφής στη Γραμματεία του Δήμου Κισσάμου έως τις 18 Ιουνίου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1) Βεβαίωση υγείας του παιδιού από παιδίατρο που θα αναφέρει ότι το παιδί είναι υγιές.
2) Αίτηση συμμετοχής (παρέχεται κατά την εγγραφή)
3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από το Γονέα (παρέχεται κατά την εγγραφή).
4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης