Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων ανακοίνωσε ενημερώνοντας τις επιχειρήσεις - μέλη του ότι θα υλοποιήσει σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ τα ακόλουθα  Επιδοτούμενα Σεμινάρια κατάρτισης εργαζομένων  ΛΑΕΚ 1-49 με την εξής θεματολογία:

1.Εφαρμογές ψηφιακού marketing στις πωλήσεις  προϊόντων και υπηρεσιών 

2.Τεχνικές Πωλήσεων

Το κάθε πρόγραμμα  έχει συνολική χρονική διάρκεια είναι  40 ώρες, ενώ για κάθε ώρα κατάρτισης ο εκπαιδευόμενος θα λάβει επίδομα 5,00€.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους για τις αιτήσεις να απευθυνθούν στα γραφεία του  Εμπορικού  Συλλόγου  Χανίων  (Ελευθερ.Βενιζέλου 4 , Μέγαρο Επιμελητήριου Χανίων ,3ος όροφος) και στο τηλέφωνο 2821043028 (9:00-13:00)  έως  Τέταρτη 19 Ιουνίου 2019.