Το σχολείο συμμετείχε με τίτλο δράσης  «ΕΠΑΛ ευαισθητοποίησης, τέχνης, δημιουργίας, τεχνολογίας και δράση» , που αποτελείται από 8 δράσεις του αντικειμένου

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου σας προσκαλεί στην παρουσίαση των Σχεδίων δράσης, που πραγματοποιήθηκαν την σχολική χρονιά 2018-2019, στο πλαίσιο του Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», το οποίο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σχολείο συμμετείχε με τίτλο δράσης «ΕΠΑΛ ευαισθητοποίησης, τέχνης, δημιουργίας, τεχνολογίας και δράση» , που αποτελείται από 8 δράσεις του αντικειμένου. 

Το κέρασμα έχει επιμεληθεί το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ρεθύμνου.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του 1ο ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου, Ε. Δασκαλάκη 3 στα Περβόλια Ρεθύμνου, την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:30 – 13:00.

Την ίδια ημέρα θα απονεμηθούν τα απολυτήρια και τα πτυχία των αποφοίτων και θα είναι ανοιχτά τα εργαστήρια των ειδικοτήτων του σχολείου για το κοινό.