Σε συνεδρίαση της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου, που προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίας της 10ης Ιουνίου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα 

Πρόεδρος: Γιώργος Τρούλης
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Μάρθα Γκατζιανίδου
Γραμματέας: Γιάννης Μαρινάτος
Υπεύθυνος Οργανωτικού: Νίκος Καλλιτσουνάκης
Υπεύθυνος Οικονομικού: Φωτεινή Λαχανοπούλου
Μέλος: Κατερίνα Γιαβρίδη
Μέλος: Μάγδα Καλογιάννη
Μέλος: Ευθύμης Μαρκαντώνης 
Μέλος: Δημήτρης Νινίκας