Οι σύνθετες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και τα προβλήματα που συνεχώς αναδύονται λόγω της οικονομικής κρίσης και της σταδιακής διάρρηξης του κοινωνικού ιστού αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία και ειδικότερα την ψυχική υγεία, όπως εκδηλώνεται μέσω κοινωνικών φαινομένων είτε εξατομικευμένων συμπεριφορών.

Σε αυτό το ζήτημα καλούνται να ανταποκριθούν οι επαγγελματίες υγείας αλλά και οι κοινωνικοί επιστήμονες του Δήμου Ηρακλείου, όπως καλούνται τόσο από τις πραγματικές συνθήκες όσο και από τη νέα δομή και τις αρμοδιότητες του Δήμου Ηρακλείου.

Στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη και έγκυρη παρέμβαση στα ζητήματα της κοινότητας, η Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου προχωρά στην επιμόρφωση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης σε μία σειρά από εξειδικευμένα θέματα, όπως η ψυχική υγεία, οι πρώτες βοήθειες, η παρέμβαση στην κοινότητα κλπ.


Στο πλαίσιο αυτό για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας και σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου, θα υλοποιήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας του Δήμου Ηρακλείου σε θέματα που άπτονται του τομέα της Ψυχικής Υγείας. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι:

- η προαγωγή του επιστημονικού διάλογου και η διάδοση καλών πρακτικών σε θέματα Ψυχικής Υγείας
- Ο εμπλουτισμός της τεχνογνωσίας των επαγγελματιών υγείας του Δήμου Ηρακλείου στη διαχείριση περιστατικών στην κοινότητα
- Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες – χρήστες αυτών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινάει στις 4 Οκτωβρίου και οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα διεξάγονται μία φορά την εβδομάδα για κάθε ομάδα εκπαίδευσης και για δύο μήνες βάσει προγράμματος που έχει καταρτιστεί. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την υπεύθυνη του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, ιατρό κ. Γαβαλάκη Φωτεινή.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν αριθμούν τις εννέα και περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με την προαγωγή της Ψυχικής Υγείας, τη διαχείριση περιστατικών στην κοινότητα κ.α.