Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από την Τετάρτη 26 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019

Από το Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Καλαθά του Δήμου Χανίων ανακοινώνεται ότι από σήμερα, ΤΕΤΑΡΤΗ 26 Ιουνίου έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2019, στο πλαίσιο κρατικού προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Χανίων (ισόγειο Δημαρχείου),  εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 – 14.00, ενώ είναι διαθέσιμες και στον δικτυακό τόπο του Δήμου Χανίων www.chania.gr Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2821341693 ή στο email [email protected]

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούνται οι αιτούντες, κατά την έναρξη της εκάστοτε κατασκηνωτικής περιόδου, που τους αφορά, να έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους ή να μην έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος ηλικίας αντίστοιχα.

Ο προγραμματισμός αφορά στο χρονικό διάστημα από 11 Ιουλίου έως 3 Σεπτεμβρίου 2019 και χωρίζεται στις εξής πέντε (5) κατασκηνωτικές περιόδους:

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΌ  ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΏΝ
Περίοδος 1η (11/7/2019 – 20/7/2019): Φιλοξενία κοριτσιών, ηλικίας 11 – 16 ετών (που έχουν γεννηθεί από το έτος 2003 έως και το 2008)
Περίοδος 2η (22/7/2019 – 31/7/2019): Φιλοξενία παιδιών, ηλικίας 6 – 10 ετών (που έχουν γεννηθεί από το έτος 2009 έως και το 2013)
Περίοδος 3η (02/8/2019 – 11/8/2019): Φιλοξενία αγοριών, ηλικίας 11 – 16 ετών (που έχουν γεννηθεί από το έτος 2003 έως και το 2008)
Περίοδος 4η (13/8/2019-  22/8/2019): Φιλοξενία  παιδιών ηλικίας 6 – 10 ετών (που έχουν γεννηθεί από το έτος 2009 έως και το 2013)

Παράλληλα στις τέσσερις παραπάνω κατασκηνωτικές περιόδους θα φιλοξενούνται και παιδιά ΑμεΑ  (10-50 ετών). Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο ΚΗΦΑΠ- Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ  στο τηλέφωνο 2821054717 και στο γραφείο του Σωματείου ΑμεΑ Ν. Χανίων, που στεγάζεται στο χώρο της Αντιπεριφέρειας Χανίων (2ος όροφος) τηλέφωνο 2821340155.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Περίοδος 5η (24/8/2019-2/9/2019): Φιλοξενία ηλικιωμένων ατόμων, είτε επισκέπτονται ΚΑΠΗ είτε όχι.

Δικαιολογητικά για συμμετέχοντες, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ11 ΟΙΚ. 18551/734/22.04.2019 ΦΕΚ 1339/2019 ΤΕΥΧΟΣ Β΄

Για παιδιά:

Αίτηση Εγγραφής στο πρόγραμμα (χορηγείται από την Υπηρεσία).
Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα (χορηγείται από την Υπηρεσία), στην οποία να αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογεονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες, κ.λ.π.).
Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται: η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες, κ.λ.π.).

Για Ηλικιωμένα Άτομα:

Αίτηση Εγγραφής στο πρόγραμμα
Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την Υπηρεσία), που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματός του.
Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα, στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα και ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.
Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται ατομικά ή συλλογικά μέσω των ΚΑΠΗ, που συμμετέχει κάθε ηλικιωμένος.

Κατά την επιλογή των κατασκηνωτών προτιμώνται οι οικονομικά ασθενέστεροι.

Αντίτιμο συμμετοχής

Το ποσό συμμετοχής για τους κατασκηνωτές,(παιδιών και ηλικιωμένων), που θα φιλοξενηθούν για το έτος 2019 στην Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά, είναι 30€, όπως ορίζεται από το αρμόδιο Υπουργείο

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η κατάθεση πρέπει να γίνει μόνο μετά την επιλογή τους.

Οι συγκεκριμένες διευκρινήσεις δίνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Χανίων (ισόγειο Δημαρχείου, )

Επίσης σημειώνονται τα εξής:

Το ποσό συμμετοχής επιστρέφεται μόνο στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν θα συμμετέχει τελικά στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

  • Τα παιδιά των πολύτεκνων  και τρίτεκνων οικογενειών,
  • των οικογενειών στις οποίες ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι (αποδεικνύεται με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ)
  • Των οικογενειών – δικαιούχων του Προγράμματος ΚΕΑ (αποδεικνύεται με την απόφαση  έγκρισης)
  • Τα άτομα με αναπηρίες  (Πιστοποίηση ΚΕΠΑ)