Ειδοποιούνται οι κάτοικοι  ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στις 28.6.2019 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 08.00 π.μ. έως 08.30 π.μ. και από ώρα 13.00 μ.μ. έως 14.00 μ.μ. στις περιοχές:    

Βαρύπετρο – Ποτιστήρια – Μαρμαράς – περιοχή εργοστασίου ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ – περιοχή ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΗ – Μυλωνιανά – ΟΑΔΥΚ Μυλωνιανά – δρόμος ΟΑΔΥΚ (από Μυλωνιανά έως Μουρνιές).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ, "αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος".