Ο ΟΑΚ με ανακοίνωση που εξέδωσε έκανε γνωστό ότι παρατείνεται η διορία για την υποβολή αιτήσεων στα προγράμματα του και για τους επόμενους μήνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου και η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER Μεσαράς μετά από την εξέταση αιτημάτων παράτασης που υποβλήθηκαν από τοπικούς φορείς, μελετητικά γραφεία και άλλους ενδιαφερόμενους αποφάσισαν τα παρακάτω. 

Τη 2η τροποποίηση της «1ης πρόσκλησης Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD / LEADER Μεσαράς» ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης.  Έτσι, με απόφαση της ΕΔΠ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής – οριστικοποίησης των προτάσεων στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΑΑ είναι πλέον η Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019, ενώ ο φυσικός φάκελος με την αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου (Γραφεία Τυμπακίου) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 και ώρα 16.00.

Τη 2η τροποποίηση της «1ης πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD / LEADER Ηρακλείου» ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης.  Έτσι, με απόφαση της ΕΔΠ  η καταληκτική ημερομηνία υποβολής – οριστικοποίησης των προτάσεων στο πληροφοριακό σύστημα ΠΣΚΕ είναι πλέον η Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00.

Τη 2η τροποποίηση της «1ης πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD / LEADER Μεσαράς» ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης.  Έτσι, με απόφαση της ΕΔΠ  η καταληκτική ημερομηνία υποβολής – οριστικοποίησης των προτάσεων στο πληροφοριακό σύστημα ΠΣΚΕ είναι πλέον η Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00.

 

Επιπλέον στις Προσκλήσεις Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD / LEADER Ηρακλείου και του Τ.Π. CLLD / LEADER Μεσαράς έχει τροποποιηθεί το συνημμένο αρχείο «Δ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ» .

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω προσκλήσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου www.anher.gr και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2810 753300, e-mail: [email protected] για το Τ.Π. CLLD / LEADER Ηρακλείου και στο τηλέφωνο 28920 40000, e-mail: [email protected] για το Τ.Π. CLLD / LEADER Μεσαράς.

Αυτά αφορούν  την Υποβολή Προτάσεων :

Α) Δημόσιου Χαρακτήρα στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος  CLLD / LEADER Μεσαράς

Β) Ιδιωτικού  Χαρακτήρα στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων   CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου και CLLD / LEADER Μεσαράς