Την πλήρη κατάργηση της μεταβατικής περιόδου που είχε νομοθετήσει ο προκάτοχός του για την απελευθέρωση των φορτηγών δημοσίας χρήσεως ανακοίνωσε τη Δευτέρα στους εκπροσώπους των μεταφορέων ο υπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Γιάννης Ραγκούσης.

Η λήξη της μεταβατικής περιόδου απομείωσης των παλαιών αδειών ΦΔΧ θα έρθει την 1η Ιανουαρίου 2012 και θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου για τα ταξί.

Οι νέες άδειες θα λαμβάνονται από το κράτος, θα είναι αμεταβίβαστες και θα αποκτώνται έναντι παραβόλου.

Κύκλοι του υπουργείου Μεταφορών τοποθετούσαν την αξία του παραβόλου στα 1.500 ευρώ.

Επίσης, με τον νέο νόμο θα απελευθερωθεί η δυνατότητα μετατροπής της κατηγορίας της άδειας και θα καταργηθούν οι περιορισμοί στην έδρα.

Την Τρίτη συνεδριάζουν οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών των μεταφορέων, για να καθορίσουν τη στάση τους.

in.gr