Πλαστό φυτοφάρμακο διακινείται στην αγορά - Ανακοίνωση και οδηγίες για περαιτέρω πληροφορίες στους αγρότες των Χανίων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ., η εταιρεία FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ κατήγγειλε στο Τμήμα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου, εισαγωγή και εμπορία μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φπ). 

Συγκεκριμένα η εταιρεία (ως κάτοχοι και υπεύθυνοι για τη διάθεση στην αγορά του φπ CORAGEN 20 SC - Chlorantraniliprole 95% β/β min) αναφέρει ότι, διαπιστώθηκε και κατά το τρέχον έτος εισαγωγή και διακίνηση πλαστού προϊόντος με την επωνυμία ‘CORAGEN 20 SC’ το οποίο φέρει τα διακριτικά της εταιρείας «DuPont» και έχει ετικέτα στην ουγγρική γλώσσα. 

Η ετικέτα του εγκεκριμένου σκευάσματος CORAGEN 20 SC - Chlorantraniliprole 95% β/β min κυκλοφορεί με τα διακριτικά της κατόχου της έγκρισης εταιρείας, ‘FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ’. Επισυνάπτει σχετικά φωτογραφίες συσκευασίας του 1 λίτρου του εν λόγω μη εγκεκριμένου προϊόντος.


Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), όπως ισχύει, όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εμπορία, εμπορεύεται, κατέχει, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη Χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης στην αγορά τού έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραματισμού, τιμωρείται με πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Τα εν λόγω φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεσμεύονται και επανεξάγονται στη χώρα προέλευσης προκειμένου για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή επιστρέφονται στο κράτος − μέλος αποστολής. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4036/2012, για τις ανωτέρω παραβάσεις προβλέπονται επιπλέον ποινικές κυρώσεις.

Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση τα τηλέφωνα των αρμοδίων γεωπόνων της ΔΑΟΚ Π.Ε. Χανίων είναι: 2821346540-44.