Δείτε τα μέχρι τώρα αποτελέσματα 

Ενσωμάτωση
59,22 
Εγγεγραμμένοι
38.491
Έγκυρα
23.068
Άκυρα
349
Συμμετοχή
23.622
Λευκά
205