Μόνιμο πρόβλημα ο ηλεκτροφωτισμός της εθνικής οδού

Αιώνιο πρόβλημα ο φωτισμός του ΒΟΑΚ και οι κόμβοι που αν και έχουν στύλους δεν φωτίζονται το βράδυ.

Ειδικά ο κόμβος της Σούδας από παλιά αποτελούσε "αγκάθι" με την περιοχή να βρίσκεται επί πολλά χρόνια στο σκοτάδι.

Το θέμα είναι χρόνιο δυστυχώς. Πλήρες σκοτάδι σε έναν σημαντικό κόμβο όπως αυτόν της Σούδας που αποτελεί την έξοδο της εθνικής οδού για λιμάνι και αεροδρόμιο.

Τις φωτογραφίες τις έστειλε αναγνώστης σε μια σύγκριση του κόμβου των Καλυβών με αυτόν της Σούδας. 

Στις Καλύβες οι στύλοι ανάβουν στη Σούδα πάλι όχι.

Καλύβες

Σούδα