Θα δοθεί στην κυκλοφορία στις 27 Ιουλίου 

Κλειστός από την Παρασκευή στις  09.00 το πρωί και για δεκαπέντε μέρες, ο νέος  δρόμος της Μεσσαράς, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη Νέα Εθνική οδό Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά – Καστέλλι , από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Βαρβάρας έως τον ισόπεδο κόμβο Καστελλίου Μοιρών.

Η διακοπή κυκλοφορίας  γίνεται για να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου.

Συγκεκριμένα θα εκτελεσθούν  ασφαλτικές αντιολισθηρές στρώσεις,  αρμοί  στα καταστρώματα των γεφυρών, συμπληρωματικές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες εντός της σήραγγας Αγίας Βαρβάρας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, «Η διακοπή της κυκλοφορίας κρίθηκε ως αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων κατά την εκτέλεση των εργασιών, ενώ  για όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής οδού Αγία Βαρβάρα – Άγιοι Δέκα – Μοίρες, όπως διεξαγόταν και πριν την παράδοση σε χρήση του νέου τμήματος στην κυκλοφορία.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή του παραπάνω έργου εγκρίθηκαν με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Κρήτης, και απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με την τοποθετημένη κατακόρυφη και οριζόντια εργοταξιακή σήμανση».