Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι αύριο, Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, ξεκινά ο τέταρτος δολωματικός ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ακόλουθες περιοχές:

• Στο Δήμο Ανωγείων και σε όλα τα τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Μυλοποτά-μου, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2011.
• Σε όλα τα ΤΔ της ΔΕ Ρεθύμνης και της ΔΕ Αρκαδίου, που συμμετέχουν στο πρό-γραμμα Δακοκτονίας 2011.

Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να έχουν ανοιχτά τα κτήματά τους και να παρακολου-θούν την καλή εφαρμογή του ψεκασμού.
Διάρκεια ψεκασμού: Όχι μεγαλύτερη των πέντε (5) ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι αναστέλλεται η εφαρμογή των ψεκασμών σε περίπτωση που η θερμο-κρασία υπερβεί τους 28Ο C, όταν βρέχει και όταν πνέουν μεγάλης εντάσεως άνεμοι.