Με το σύνθημα "να δώσουμε τη μάχη της αξιοπρέπειας κατά των συγχωνεύσεων και των εφεδρειών", αρχαιολόγοι και υπάλληλοι του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, πραγματοποιούν από το πρωί κατάληψη στο κτίριο του ΥΠΠΟΤ στην οδό Μπουμπουλίνας.

Η κινητοποίηση, που οργανώθηκε από κοινού από την Ένωση Ελλήνων Αρχαιολόγων και τον Ενιαίο Σύλλογο Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής Στερεάς και Νήσων, στρέφεται κατά του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας, η οποία κατά τους διαδηλωτές θα οδηγήσει σε απολύσεις μέσα από τη μείωση κατά 30% διευθύνσεων και τμημάτων, αλλά και δια της κατάργησης οργανικών θέσεων.

"Η εργασιακή εφεδρεία προσδιορίζει τις κατηγορίες που η κυβέρνηση επιλέγει να θίξει σε πρώτη φάση: εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας, κατηγορίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και οι αορίστου χρόνου, καλλιεργώντας επίπλαστες αντιθέσεις μεταξύ κλάδων, παλιών νέων, μονίμων αορίστου", υποστηρίζει το διοικητικό συμβούλιο του Ενιαίου Συλλόγου.

Η κινητοποίηση στρέφεται επίσης κατά της συνένωσης/συγχώνευσης των Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) και των Εφορειών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ), με το σκεπτικό ότι θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην προστασία, προβολή, ανάδειξη και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, δεδομένου ότι το προσωπικό που ήδη υπηρετεί δεν επαρκεί και τα μέσα και οι πόροι που είναι ουσιαστικά ανύπαρκτοι πρέπει να μοιραστούν εκ νέου.

Λόγω της κατάληψης δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα η συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

protothema.gr