Όσον αφορά το Λύκειο Παλαιόχωρας έχει κατατεθεί από πλευράς του Δήμου, ένσταση για επανεξέταση της πρότασης 

Μετά από την  εισήγηση- πρόταση της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, κυρίας Σταματίας Σταυρίδου – Βλησίδη και την σύμφωνη γνώμη των μελών της επιτροπής πραγματοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν μελέτες για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων Γενικού Λυκείου Παλαιόχωρας και Γυμνασίου – ΕΠΑΛ Καντάνου.

Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, Ειδική  Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα (έξυπνη διαχείριση της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) για το Γυμνάσιο – ΕΠΑΛ Καντάνου με το ποσό των 682.416,00€.

Όσον αφορά το Λύκειο Παλαιόχωρας έχει κατατεθεί από πλευράς του Δήμου, ένσταση για επανεξέταση της πρότασης και αναμένεται η έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ που αφορά επίσης την ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων για να υποβάλει ο δήμος την ήδη υπάρχουσα μελέτη χωρίς να παραιτηθεί από την υποβολή της αρχικής πρότασης στο ΕΣΠΑ.