Ανακοίνωση εξέδωσε η 7η Υγειονομική Περιφέρια Κρήτης, προκειμένου να ενημερωθούν οι ασφαλισμένοι για τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετούνται, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Όσο διαρκεί η απεργιακή κινητοποίηση των γιατρών οι ασφαλισμένοι του ταμείου μπορούν να προσέρχονται για παροχή υπηρεσιών υγείας στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων και στα Κέντρα Υγείας.

Κατά την προσέλευση τους η συνταγογράφηση των ασθενών γίνεται, στα νοσοκομεία από τον αρμόδιο ελεγκτή του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και στα Κέντρα Υγείας από ειδικευμένο γιατρό και εγκρίνεται από το Δ/ντή ή επιστημονικά υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας.

Σε περίπτωση που στον ασφαλισμένο δεν κατέστη δυνατό να του παρασχεθούν ιατρικές υπηρεσίες σύμφωνα με το προγραμματισμένο ραντεβού του στις υπηρεσίες υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τότε την ημέρα προσέλευσης του στις υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ εξυπηρετείται εάν είναι δυνατόν εντός της ίδιας ημέρας, καθ υπέρβαση των προγραμματισμένων ραντεβού.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ασφαλισμένος έχει ανάγκη διαγνωστικών εξετάσεων εγκρίνονται από τον ελεγκτή γιατρό του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και προγραμματίζεται από τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων η εκτέλεση τους. Σε περίπτωση ανάγκης νοσηλείας ο ασθενής παραπέμπεται στο νοσοκομείο που εφημερεύει.

Η Γραμματεία των Τακτικών Πρωινών Ιατρείων και τα Κ.Υ. εκδίδουν τα αναγκαία παραστατικά (γνωμάτευση και δελτία παροχής υπηρεσιών επί πιστώσει). Επίσης τηρούν ξεχωριστό βιβλίο στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός ΑΜΚΑ του ασθενούς και του γιατρού, η γνωμάτευση και το δελτίο παροχής υπηρεσιών επί πιστώσει, τα οποία θα υποβάλλονται στο τέλος του μήνα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για να αποζημιώνεται η υγειονομική μονάδα, εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται από το νόμο.»