Την 12η Ιανουαρίου 2011 και ώρα 14.00 λήγει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» όπως ενημερώνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία - ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, με χωρική αρμοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην αναβάθμιση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού των υφισταμένων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, καθώς και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στους παραπάνω τομείς.

Τον οδηγό του προγράμματος, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στους δικτυακούς τόπους: www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis, www.efepae.gr και www.elanet.gr ή και να απευθύνονται στην ΕΛΑΝΕΤ, Βαλαωρίτου 10, 1ος ορ., 10671 Αθήνα, τηλ.: 210-3617160,1,2 και πληκτρολόγηση «5», ΜΜΕ, στις Συνεταιριστικές Τράπεζες, Αναπτυξιακούς Φορείς καθώς και τα Επιμελητήρια της περιφερείας όπου εδρεύουν, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος.

kerdos.gr