Στη διάρκεια συνάντησης των αερολιμεναρχών όλης της χώρας,  με τη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώθηκε στον αερολιμενάρχη Χανίων, κ. Καστρινάκη, οτι ολοκληρώθηκε η μελέτη κόστους - οφέλους του αεροδρομίου Χανίων και το επόμενο βήμα που αναμένεται να γίνει είναι να δοθεί η τυπική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε μέχρι τέλους του χρόνου, να γίνει η δημοπράτηση, του έργου.

Υπενθυμίζεται οτι  το έργο προϋπολογισμού, 100.000.000, προβλέπει σχεδόν τον διπλασιασμό  των κτιριακών υποδομών του αεροδρομίου Χανίων   και την κατασκευή νέου πύργου ελέγχου.