Με τις θετικές ψήφους των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΛΑΟΣ εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο με το οποίο καθορίζεται ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νομοσχέδιο καταργούνται οι Πολεοδομίες με τη μορφή και τις αρμοδιότητες που έχουν, έτσι ώστε αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση της άδειας δόμησης θα είναι πλέον οι υπηρεσίες Δόμησης των δήμων, οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες των πολεοδομικών γραφείων.

Η σύνταξη των μελετών και η εκτέλεση του οικοδομικού έργου γίνεται με ευθύνη των μηχανικών. Προβλέπονται μάλιστα κυρώσεις και πρόστιμα για τον μελετητή μηχανικό, σε περίπτωση που η μελέτη του δεν εκπονήθηκε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, ή για τον επιβλέποντα μηχανικό, στην περίπτωση που οι οικοδομικές εργασίες δεν εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις μελέτες που υποβλήθηκαν.

Οι άδειες δόμησης θα αναρτώνται στο Διαδίκτυο.

Για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης θεσπίζεται προθεσμία πέντε ημερών από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, ενώ θεσπίζεται η διαδικασία συμπλήρωσης ή διόρθωσης ελλείψεων ή λαθών που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, εντός προθεσμίας δύο μηνών.

in.gr