Δείτε πού να απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες

Σήμερα την 22η Ιουλίου 2019 προσήλθε ο κ. Χάμπας στο Συνεδριακό γραφείο του ΜΑΙΧ για την υπογραφή των συμφωνητικών στα εξής δύο συνέδρια:

«Εκπαίδευση Κυπρίων Αμπελουργών στον Αμπελοοινικό Τομέα» στις 4-9/11/ 2019.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανέρχεται στα 25 άτομα.

Περισσότερες πληροφορίες:

Κος Θωμάς Θωμά, Γραμματέας: 00357 22769976

E-mail: [email protected]

«Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα Οπωροκηπευτικά - Πεπονοειδή»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο αποστολές.

Η 1η αποστολή στις 30/9/2019- 4/10/2019 και η 2η αποστολή στις 14-18/10/2019.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων συνολικά ανέρχεται στα 49 άτομα.

Περισσότερες πληροφορίες:

Κος Παναγιώτης Χάμπας

Τηλ: 0035799573430 (κινητό), 0035722754651

Email: [email protected]